Sunday, 7 January 2018


1869 ஆம் ஆண்டு, ரசியா நாட்டு வேதியலாளர் டிமிட்ரி மென்டலிவ் ஆவர்த்தன அட்டவணையினை முதன் முதலில் வடிவமைத்த போது 62 தனிமங்கள் மட்டுமே கண்டுபிடிக்கப்பட்டு இருந்தது.
ஒரே பண்பினை உடைய தனிமங்களை நிரல், நிறைகளாக (rows and columns) வரிசைப்படுத்த முயன்ற போது மிகவும் சிரமப்பட்டார். பிறகு கண்டுபிடிக்கப்படாத தனிமங்களுக்கென காலி இடத்தினை விட்டார் (இந்த ஐடியா இவருக்கு கனவில் கிடைத்தது என்று ஒரு கதையும் உண்டு).
பின்னாளில் அவர் கணித்தவாறே விடுபட்ட தனிமங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட அந்த இடங்களில் பொருத்தப்பட்டன.
2016 ஆம் ஆண்டு கணக்குப்படி தற்போது 118 தனிமங்கள் கண்டறியப்பட்டு தனிம ஆவர்த்தன அட்டவணையில் (periodic table) இடம் பெற்றுள்ளன.
1869 ஆம் ஆண்டு துவங்கி 2016 ஆம் ஆண்டு வரை இடைப்பட்ட காலத்தில் பல ஆயிரம் ஆராய்ச்சியாளர்கள் தனிமங்கள் கண்டுபிடிப்பில் பணியாற்றியுள்ளார்கள்.
வண்ணங்களின் உலகம் -1

வண்ணங்கள் அல்லது நிறங்கள் ஏற்படுத்தும் ஆச்சரியங்கள் நம்மை பிரம்மிக்க வைப்பவை.

உதாரணத்திற்கு ஒரு சிவப்பு நிற இறகை பார்க்கிறீர்கள். உண்மையில் அந்த இறகு சிவப்பு நிறம் கிடையாது என்பது நம்மில் எத்னி பேருக்கு தெரியும்?

அப்படியானால் அந்த இறகு ஏன் சிவப்பாக தெரிகிறது?

இயற்கையில் பூமியில் காணக் கிடைக்கும் எல்லாப் பொருட்களும் குறிப்பிட்ட அலை நீளம் (wavelength) உள்ள வண்ணத்தினை ஈர்க்கும் (absorption) தன்மை உடையது. குறிப்பாக, சூரிய ஒளியின் வெள்ளை நிற (white light) கற்றையில் புற ஊதா ஒளி (Ultraviolet light), கண்களுக்கு புலப்படும் ஒளி (visible light), மற்றும் அகச்சிவப்பு ஒளி (infrared light) என்று மூன்று அலை நீளப்பகுதிகளை உள்ளடக்கியுள்ளது. 

இந்த மூன்று பகுதியில்,  குறிப்பிட்ட அலை நீளத்திற்கு மேல் அந்த பொருள் குறிப்பிட்ட வண்ணத்தினை ஈர்க்க இயலாமல் அந்நிறத்தை எதிரொளித்து விடுகிறது. அப்படி எதிரொளிக்கிற வண்ணமே நம் கண்களை அடைந்து அவ்வண்ணமாக நமக்கு தெரிகிறது. 

சிவப்பு நிற இறகானது, சூரிய ஒளியில் உள்ள எல்லா நிறங்களையும் ஈர்த்துக் கொண்டு சிவப்பு நிறத்தை மட்டும் எதிரொளித்து விடுகிறது. அத்தையக சிவப்பு நிற கதிர்கள் நம் கண்களை அடைந்து இறகு சிவப்பாக நமக்கு தெரிகிறது. ஆகையால் நாம் பார்க்கும் வண்ணம் அந்த பொருளுக்கு உண்மையில் கிடையாது.

என்ன குழப்பமாக இருக்கிறதா? அடுத்த ஒரு உதாரணத்தை பார்ப்போம்.

நீங்களும், தேனீக்களும் ஒரு பூவினை (flower) ஒரே நேரத்தில் பார்க்கிறீர்கள். இருவருக்கும் அந்த பூ ஒரே மாதிரியான வண்ணத்தில்தான் தோன்றும் என்று எண்ணுகிறீர்களா? 
உங்கள் பதில் "ஆம்" என்றால் இனி மாற்றிக் கொள்ளுங்கள்.

மனிதர்களை ஒப்பிடும் போது, தேனீக்களால் புற உதா வண்ணங்களையும் காண இயலும். ஒவ்வொரு பூக்களும் புற ஊதா எதிரொளிப்பு புள்ளிகளை (pigments) கொண்டிருக்கின்றன. இவை மனித கண்களுக்கு புலப்படாத அளவு மிக நுண்ணிய ஒளிப் பகுதி ஆகும். ஆனால், தேனீக்களின் கூட்டுக் கண்கள் இவற்றை எளிதாக ஈர்த்து அவற்றை மூளைக்கு சமிக்ஞைகளாக அனுப்பி பூக்களின் மையப் பகுதியினை எளிதாக கண்டறிந்து விடுகிறது. 

இயற்கையின் படைப்பில் மிகப் பெரிய ஆச்சரியம் என்னவெனில் எல்லாப் பூக்களும் புற ஊதா வண்ணங்களை எதிரொளிக்கும் நிறப் புள்ளிகளை கொண்டிருக்கிறது. இவை தேனீக்களின் கண்களுக்கு மட்டுமே புலப்படுகிறது. ஏனெனில் இந்த தேனீக்கள் மூலம்தான் மகரந்த சேர்க்கையும் நடைபெற்று அந்த தாவர இனமும் பல இடங்களுக்கு பரவி வளர்கிறது. 

இதில் இன்னொரு சிறப்பு என்னவெனில் பூக்களின் இதழை விடவும், பூக்களின் மையப் பகுதி மட்டும் அடர் நிறத்தில் புற உதா வண்ணத்தினை கொண்டிருப்பதால் தேனீக்கள் எளிதாக் இந்த பகுதியில் அமர்ந்து தேனை எடுக்கின்றன.

படம். வலது புறம்‍ இருக்கும் பூ, மனிதர்களின் கண்களுக்கு தெரிவது. இடது புறம் இருப்பது தேனீக்களுக்கு தெரிவது.

என்ன ஆச்சரியமாக உள்ளதா.

2007 ஆம் ஆண்டு ஆஸ்திரேலியா நாட்டின் மோனாஸ் பல்கலைக் கழகத்தின் மூளை மற்றும் நடத்தையியல் (Brain and Behaviour) ஆராய்ச்சி மையத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆராய்ச்சியில் தேனீக்கள் மனித கண்களுக்கு புலப்படாத புற ஊதா வண்ணங்களை காண்பதோடு மனிதர்களைப் போலவே பிற வண்ணங்களையும் அதனால் காண‌ இயலும் என்று நிரூபித்துள்ளனர்.  

தேனீக்கள் டிரைகுரொமேட்டிக் (trichromatic) பார்வைத் தன்மை உடையது. புற ஊதா வண்ணம், நீலம் மற்றும் பச்சை நிறங்களை இவற்றால் காண இயலும். கீழ்கண்ட படத்தில்  உள்ளது ஆஸ்திரேலிய நாட்டில் கிடைக்கும் செடி ஒன்றின் பூவிதழ். இதில் வலது புறம் உள்ள மஞ்சள் நிறப் பூ தோற்றம் மனிதர்கள் கண்களுக்கு புலப்படுவது, இடது புறம் இருப்பது தேனீக்களின் கண்களுக்கு புலப்படுவது. இதில் கூர்ந்து நோக்கினால் அளவில் மிகச்சிறிய ஒளி எதிர்ப்பு புள்ளிகளைக் கூட தேனீக்களால் மிக நுண்ணியமாக காண இயலும்.
இதே போல் ம‌னிதர்களால் பார்க்க முடியாத புற ஊதா அலை நீளத்தில் அமைந்துள்ள வண்ணங்களை கூட‌ ஒவ்வொரு பறவை, வண்டு, பூச்சி இனங்களுக்கும் குறிப்பிட்ட வண்ணத்தினை காணும் சிறப்பு உள்ளது.

குறிப்பாக மருத்துவ துறையில் அறுவை சிகிச்சையின் போது கண்களால் மிக எளிதாக காண இயலாத நரம்பு மண்டலங்கள், திசுப் பகுதிகளில் அறுவை சிகிச்சை செய்ய தேனீக்களின் கண்கள் பற்றிய ஆராய்ச்சி பெரிய உதவியாக இருக்கும். அவ்வளவு ஏன் மொபைல் போனில் உள்ள சிறிய ரக‌ கேமராக்களின் பிக்சல்களை இனிவரும் காலத்தில் மேம்படுத்தவும் இது போன்ற ஆராய்ச்சிகள் உதவும். 

இவை எல்லாவற்றையும் விட மனித கண்களில் ஏற்படும் சிக்கலான பார்வை குறைபாட்டு நோய்களையும் நவீன ஒளி ஆராய்ச்சியினால் தீர்க்க இயலும்.
கருப்பு வெள்ளை டிவிக்கள் தொடங்கி இன்றைக்கு கலர்புல்லாக கிடைக்கும் எல் ஈ டி வண்ணத்திரை டிவிக்கள் வரை வடிவமைப்பில் ஏற்பட்டுள்ள முன்னேற்றத்திற்கு காரணம் நிறங்களை பற்றிய அறிவியளாளர்கள் செய்து வந்த அளப்பறிய ஆராய்ச்சியே.  

இயற்கையின் படைப்பில்   உங்கள் கண்கள் ஒரு வசீகரம் மிக்க மாயக் கண்ணாடி இப்பொழுதாவது தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

குறிப்பு:
பார்வை குறைபாட்டிற்கு மருத்துவ சிகிச்சை எடுப்பவர்கள் ஆண்டுக்கு ஒரு முறையாவது கண் பரிசோதனை செய்து கொள்ளுங்கள். கண் மருத்துவர்களின் ஆலோசனைகளை கேட்டு உங்கள் கண் ஒளியினை பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள். குறிப்பாக, கண் பார்வைக்கு கண்ணாடி அணிபவர்கள் மருத்துவர்களின் ஆலோசனையின்றி கண்ணாடிகளை கழட்டி விடாதீர்கள். இது தீவிர தலைவலி, கண் பார்வை குறைப்பட்டினையே ஏற்படுத்தும். Saturday, 6 January 2018

உலகின் முதல் குக்கர் 

நீரின் கொதி நிலை (boiling point) என்ன?  என்று யாரேனும் கேட்டால் நாம் சட்டென சொல்லும் பதில் 100 டிகிரி செல்சியஸ். இந்த கொதி நிலையில் தான் நீர் மூலக்கூறுகள் உடைந்து ஆவியாக வாயு நிலைக்கு மாறுகிறது.

ஆனால், உண்மையில் நீரின் கொதி நிலை அளவு ஒரே அளவாக எல்லா இடங்களிலும் இருப்பதில்லை. இவை இடத்தை பொறுத்து மாறுபடுகிறது. குறிப்பாக, கடல் நீர் மட்டத்திற்கு (sea level) கீழே இருக்கும் பகுதியில் நீரின் கொதி நிலையானது அதிகமாகவும், கடல் நீர் மட்டத்திற்கு அதிகமாக உயரமான‌ பகுதிளில் கொதி நிலையானது 100 டிகிரி செல்சியசை விட குறைவாகவும் உள்ளது.

ஏன் இந்த வேறுபாடு? 
காற்று மூலக்கூறுகளின் அடர்த்தி உயரத்தை பொறுத்து மாறுபடுவதால் நீரின் கொதி நிலையும் மாறுகிறது. 

உதாரணத்திற்கு கடல் நீர் மட்டத்தினை விட தாழ்வான பகுதியில் காற்று மூலக்கூறுகளின் அடர்த்தி (density) அதிகமாக இருக்கும். ஆகையால் நீர் மூலக்கூறுகள் உடைந்து வாயுவாக காற்றில் கலக்க அதிக ஆற்றல் தேவைப்படும். உயரமான மலைப் பகுதிகளில் காற்றின் அடர்த்தி மிக குறைவாக இருப்பதால் நீர் மூலக்கூறுகள் உடைந்து காற்றில் கலக்க் குறைவான ஆற்றலே போதும். 

அப்படியானால் கடல் நீர் மட்டத்தினை விட தாழ்வாக உள்ள பகுதியில் நீரை கொதிக்க வைக்க அதிக வெப்ப ஆற்றல் தேவைப்படும். 

இந்த சூழலினை சமாளிக்க 1679 ஆம் ஆண்டு பிரெஞ்சு அறிவியலாளர் டெனிஸ் பாபின் (Denis Papin) என்பார் காற்று புகாமல் நன்கு அடைக்கப்பட்ட அழுத்த கலன் (Steam Digester) ஒன்றை வடிவமைத்தார். இதன் மூலம் இந்த மூடப்பட்ட கலனில் உள்ள நீரானது உயர் அழுத்தத்தில் குறைவான நேரத்தில் கொதி நிலையினை எட்டுகிறது, இந்த வடிவமைப்பில் அதிக அழுத்தத்தினால் உலைகலன் வெடிக்காமல் இருக்க நீராவியை குறிப்பிட்ட வெப்பநிலைக்கு பிறகு தானாகவே வெளியேறும் படியான ஒரு வெளியேற்று அமைப்பினை வடிவமைத்தார். இதன் மூலம் கடல் நீர் மட்டத்தினை விட தாழ்வான பகுதியில் இருப்பவர்களுக்கு சமைப்பதற்கான நேரத்தையும், வெப்ப ஆற்றலையும் இந்த சிஸ்டம் குறைத்து தந்தது. இதுவே பின்னாளில் பிரசர் குக்கர் வடிவமைப்பாக மாறியது.

இன்றைக்கு நவீன யுகத்தில் நாம் பயன்படுத்தும் பிரசர் குக்கர்களின் முன்னோடி டெனிஸ் பாபின் கண்டுபிடித்த உயர் அழுத்த உலைகலனே.

டெனிஸ் பாபினின் கண்டுபிடிப்பிற்கு பிறகு ஏறத்தாழ 230 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு 1918 ஆம் ஆண்டு ஸ்பெயின் நாடு பிரசர் குக்கருக்கான காப்புரிமையினை ஜோஸ் அலெக்ஸ் மார்ட்டினஸ் (Jose Alix Martínez) என்பாருக்கு தந்தது. பிறகு 1938 ஆம் ஆண்டு ஆல்பிரட் விஸ்ஸர் (Alfred Vischer) என்பவர் வீடுகளுக்கு பயன்படுத்தும் பிரசர் குக்கரை வடிவமைத்து சந்தைப்படுத்தினார்.

அதற்கு பிறகு கடந்த 75 ஆண்டுகளில் பிரசர் குக்கரின் வடிவமைப்பில் பல்வேறு மாறுபாடுகள் வந்து தற்போது கையடக்க வடிவில் குக்கர்கள் கிடைக்கிறது.

மின், மற்றும் வெப்ப ஆற்றலை சேமிக்கும் நோக்கில் பார்த்தால் பிரசர் குக்கர்கள் ஒரு ஆற்றல் தேக்கி என்றே சொல்லலாம். இந்த வகையில் பார்த்தால் பிரசர் குக்கர்கள் அதிகப் படியான ஆற்றல் செலவீட்டினால்  வளிமண்டலத்தில் வெளியேற்றப்படும் கார்பன் டை ஆக்சைடு வாயுவினை  (CO2 emission) வெகுவாக குறைத்துள்ளது.

"தேவைகளே கண்டுபிடிப்புகளின் தாய்" என்ற கூற்றுக்கு இணங்க கடல் நீர் மட்டத்தினை விட தாழ்வாக இருக்கும் பகுதியில் நீர் கொதி நிலையினை எவ்வாறு குறைப்பது? என்ற இடத்தில் துவங்கி இன்றைக்கு எல்லா பகுதிகளிலும் வசிக்கும் மக்களுக்கும் எளிதாக பயன்படுத்தும் வகையில் கிடைக்கும் சிறந்த நுட்ப வடிவமைப்புகளின் ஒன்றாக "குக்கர்" விளங்குகிறது.

"அறிவியல் வளர்ச்சி" மக்களின் சிரமங்களை குறைத்துள்ளது அந்த வகையில் குக்கருக்கு பெரிய சல்யூட்.

First pressure cooker design. Picture courtesy "Energy and Matter"- Gerard Cheshire. Evans London Publisher. 
Monday, 18 December 2017

சமீபத்தில் வெளியான‌ விக்டோரியா அன்ட் அப்துல் (Victoria and Abdul) என்னும் ஆங்கிலப்படத்தை இன்று பார்த்தேன்.
இப்போது இருக்கும் பிரித்தானியா மகராணிக்கு முன்பு மகாராணியாக இருந்தவர் விக்டோரிய மகராணி (அலெக்சான்ட்ரிய விக்டோரியா). ஏறத்தாழ 82 ஆண்டுகள் வாழ்ந்தவர். 1834 ஆம் ஆண்டில் பிரித்தானிய மகாராணியாகவும் 1876 ஆம் ஆண்டு முதல் இந்தியாவிற்கும் மகாராணியாகவும் பொறுப்பேற்றுக் கொண்டவர்.
இந்தியாவிற்கு மகாராணியானவுடன் இந்தியாவில் இருந்து இரண்டு இசுலாமிய சேவகர்கள் இலண்டனில் உள்ள மகாராணி அரண்மனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர். அவர்களில் ஒருவர் அப்துல்.
அப்துல் கரீம் இந்தியாவில் ஆக்ரா பகுதியில் பிறந்தவர். இந்தியாவில் பிரிட்டிஸ் இந்தியாவின் சிறைச்சாலையில் கைதிகள் பற்றீய தகவல்களை பதியும் எழுத்தராக இருந்தவர்.
லண்டணில் அரண்மனைக்கு சென்ற கொஞ்சநாளிலேயே மகாராணியின் மதிப்பிற்குரியவராக இடத்தை பிடிக்கிறார். ஒரு கட்டத்தில் மகாராணிக்கு உருது சொல்லித்தரும் ஆசிரியராக (முன்சி) பதவி உயர்வு பெறுகிறார். இருவருக்கும் இடையில் வார்த்தைகளால விவரிக்க இயலாத அளவிற்கு பெரும் அன்பு இருந்தது. ஏறத்தாழ 70 வயதுடைய மகாராணிக்கு அவரது பேரன் வயதுடைய அப்துல் மேல் அளவற்ற அன்பும் மரியாதையும் இருந்ததால் அவரை இந்தியாவிற்கான‌ தனது அந்தியந்த காரியதரிசியாக நியமித்தார். இது அரண்மனையில் உள்ள அவரது உறவு வட்டத்தில் பெரும் புகைச்சலை கொடுத்தது.
ஒரு கட்டத்தில் ராணியில் இரத்த உறவுகளும், மேல்மட்ட அதிகார வர்க்கமும் அப்துல் மேல் மோசமான புகார்களை சொல்லி ராணியிடம் இருந்து அவரை துரத்த நினைத்தனர். ஆனால் எல்லாம் தவிடு பொடியானது.
இறுதியில் ராணி நோய்வாய்ப்பட்டு இறந்தவுடன் அப்துல் குடும்பத்துடன் இந்தியாவிற்கு அடித்து துரத்தப்படுகிறார். அவரிடம் ராணி அவருக்கு எழுதிய கடிதம் உள்ளிட்ட எல்லா ஆவணங்களையும் ராணியின் மகன் எரித்து விடுகிறார்.
ஆனால் ராணியின் மறைவுக்கு பிறகு இந்தியா திரும்பிய அப்துல் ராணியின் நினைவுகளுடன் ஆக்ராவில் வாழ்ந்து மிகச்சிறிய வயதிலேயே மறைந்து போகிறார்.
வரலாற்றில் பெரிதும் மறைக்கப்ப்ட்ட விக்டோரியா, அப்துல் இருவருக்கும் இடையேயான நெகிழ்ச்சியான அன்பினை இப்படம் தெளிவாக விளக்குகிறது. குறிப்பாக இந்தி கற்றுக் கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்கிற ராணிக்கு அப்துல் உருது மொழி கற்றுத் தருகிறார்.
அப்துல்தான் இந்தியாவின் கலை, கலச்சாரம், என எல்லாவற்றையும் மகாராணிக்கு எடுத்துரைக்கிறார். அதில் ஈர்க்கப்பட்டே மொகலாயர்கள் ஸ்டைலில் இம்ப்ரீயல் தர்பார் என்று லண்டன் அரண்மனையில் தர்பாரை நிறுவுகிறார். இப்படி படம் முழுக்க பல புதிய‌ விசயங்களை தெரிந்து கொள்ள முடிகிறது.
ஏறத்தாழ அப்துல் 15 வருடம் ராணியின் இறுதிக் காலம் வரை அரண்மனையின் பணியாற்றினார்.
வரலாற்றின் ஆச்சரியம் என்னவென்றால் இந்தியாவின் மகாராணியான விக்டோரியா ஒரு முறை கூட இந்திய மண்ணிற்கு விஜயம் செய்ததே கிடையாது. அப்துல் அவரிடம் பணிக்கு சேர்ந்த பிறகு அவர் மூலமாகவே இந்தியாவைப் பற்றி அறிந்து கொள்கிறார்.
ராணிக்கும் அப்துலுக்கும் இடையேயான உரையாடல் செம்ம கிளாசிக்.
வாய்ப்பு கிடைத்தால் நிச்சயம் பாருங்கள். இது டிராமா டைப் சினிமா, மெதுவாகத்தான் போகும். ஆனால் படம் நெடுக வரும் வசனங்கள் நிச்சயம் நம் மனதைத் தொடும்.
குறிப்பு:
இந்த திரைப்படம் ஸ்ராபாணி பாசு (Shrabani Basu) என்னும் பெண்மணி எழுதிய விக்டோரியா அன்ட் அப்துல் என்னும் நாவலை அடிப்படையாக வைத்து எடுக்கப்பட்டது.
அப்துலுக்கு முன் ஜான் ப்ரவுன் என்னும் ஸ்காட்லாந்து நாட்டைச் சார்ந்த மெய்காப்பாளரே மகாராணிக்கு மிக நெருங்கியவராக இருந்துள்ளார். அவர் இறந்த நான்கு வருடங்கள் கழித்தே அப்துல் அரண்மனையில் பணிக்கு சேர்க்கப்படுகிறார்.
மகாராணியின் கணவர் இளவரசர் ஆல்பர்ட் இறந்த பிறகு அன்பிற்காக ஏங்கியுள்ளார். அந்த கால கட்டத்தில் 60 வயதான அவருக்கு ஒரு மகனை போல அப்துல் வந்து சேர்ந்திருந்தார். மகாராணி அப்துலுக்கு எழுதிய கடிதங்களில் அன்புள்ள அம்மா, பிரியமுள்ள நண்பர், அளவற்ற முத்தங்களுடன் என்றுதான் கடிதம் எழுதி இருக்கிறார். அவற்றைத்தான் ராணியின் மகன் எரித்து விட்டார்.
இன்று வரை உலகின் அற்புதமான அன்பிற்கு அடையாளமாக விக்டோரியா மகாராணியும், அவரது அந்தியந்த பணியாளர் அப்துலும் திகழ்கிறார்கள்Thursday, 12 October 2017


வாட்சப் குப்பைகள் -1

ஒவ்வொரு நாளும் வாட்சப்பை திறந்தால் குறைந்தது ஒரு முன்னோர் புராணமாவது இருக்கும். அந்த காலத்தில் "ஆட்டுக்கல்லில் மாவு அரைத்தோம்", "சாம்பலில் பல் விளக்கினோம்", "கோமணம் கட்டினோம்", "மாட்டு வண்டியில் போனோம்", "விவசாயிகள் பணக்காரர்களாக இருந்தார்கள்" என இந்த பிளாஸ் பேக் நீளும்.
இது போன்ற செய்திகளை படிக்கும் இன்றைய இளைஞர்கள் கொஞ்சம் கிலேசமடைவது உறுதி.
உண்மையில் 1981-85 ஆம் ஆண்டுகளை ஒப்பிடும் போது மனிதர்களின் எதிர்பார்ப்பு ஆயுளானது (life expediency) இன்றைய நவீன அறிவியல் மருத்துவத்தின் உதவியால் எவ்வாறு 2006- 2010 ஆம் ஆண்டுகளில் அதிகரித்து தந்துள்ளது என்ற உண்மையினை கொஞ்சம் ஒப்பிட்டுப் பார்க்க வேண்டும்.
குறிப்பாக உலக இறப்பு விகிதத்தில் (global mortality rate) ஒரு லட்சம் பேரில் இதய வியாதிகளால் இறப்பவர்களின் எண்ணிக்கையினை 53% ஆக குறைத்திருக்கிறோம். புற்று நோய்களின் தாக்கத்தால் இறப்பவர்களை 17% ஆக குறைத்திருக்கிறோம். இதர வியாதிகளை 23% குறைத்திருக்கிறோம்.
30 வருடங்களுக்கு முன்பு இருந்த சூழலை விட கடந்த பத்து வருடத்தில் நவீன மருத்துவம், அறுவை சிகிச்சை நுட்பங்கள், இதய நோயினால் இறப்பவர்களை பெருமளவு கட்டுப்படுத்தி உள்ளது.
இவை எப்படி சாத்தியமானது என்பதை உங்கள் அம்மா, அப்பா குடும்பத்தில் எத்தனை பேர் பிறந்தனர், எத்தனை பேர் தப்பி பிழைத்தனர் என்று கேட்டுத் தெரிந்து கொள்ளலாம். நவீன அறிவியல் மருத்துவத்தில் ஏற்பட்ட வியத்தகு முன்னேற்றமே நம் ஆயுளை கூட்டித் தந்துள்ளது.
அதே நேரம் இன்னும் நமக்கு பெரிய சவாலாக‌ இருப்பது புற்று நோய் தான். இதனையும் எளிதாக கட்டுக் கொண்டுக்குள் கொண்டு வர வேண்டுமானால் முன் கூட்டியே கேன்சர் கிருமிகளின் தாக்குதலை கண்டறியும் (prostate cancer) நுணர்விகள் (sensors) கண்டறியப்பட வேண்டும்.
குறிப்பாக‌, நுரையிரல் புற்று நோய், இரத்தப் புற்று நோய், மார்பக புற்று நோய் இவற்றின் தாக்குதலை முதல் நிலையிலே கண்டறிவதன் மூலம் முறையான சிகிச்சை தருவதன் முலம் கேன்சர் தாக்குதலில் இருந்து அவர்களை காப்பாற்ற இயலும்.
முறையான உடல் மற்றும் இரத்தப் பரிசோதனையின் ஒவ்வொரு குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியிலும் கண்டறிவதன் மூலம் உலகிற்கு சவாலாக இருக்கும் கேன்சர் நோயை முன் கூட்டியே கண்டறிந்து குணப்படுத்த இயலும்.
பெரும்பாலானவர்கள் போலி மருத்துவ கும்பல்களிடம் சென்று கேன்சர் முற்றிய பிறகே மருத்துவர்களை நாடுகிறார்கள். இந்த சிக்கலைத்தான் வாட்சப்பில் முன்னோர் பெருமை பாடும் முட்டாள்கள் ஏற்படுத்துகிறார்கள்.
நவீன மருத்துவத்தில் எல்லா நோய்களுக்கும் தீர்வு உண்டு என்று வாதிடுவது என் நோக்கமல்ல, குறைந்த பட்சம் நோயை முன் கூட்டியே கண்டுணர்ந்து அதனைக் கட்டுக்குள் வைத்திருப்பதன் மூலம் மனிதர்களின் ஆயுட் காலத்தை நிச்சயம் அதிகரிக்க முடியும்.
ஆகவே வாட்சப்பில் வரும் மருத்துவம் சார்ந்த புரளிகளை அடுத்தவருக்கு பார்த்த மாத்திரத்தில் பகிராதீர்கள்.
- முனைவர் சுதாகர் பிச்சைமுத்து
சுவான்சி பல்கலைக் கழகம்
12-10-2017Reference: Cao et al, BMJ 2017;357:j2765
Wednesday, 11 October 2017


பிபிசி (BBC Tamil) தமிழ் இணைய இதழில் வெளி வந்துள்ள எனது முகநூல் பதிவு

http://www.bbc.com/tamil/india-41583199
தடுப்பூசி போடுவதால் ஏற்படும் நன்மை யாவை? முக்கியமாக மந்தை எதிர்ப்பு சக்தி எனப்படும் ஹெர்டு இமினியூட்டி என்பதை எளிமையாக விளக்க முடியுமா?

ஒரு ஊரில் கோவில் திருவிழா நடைபெற்றது. அந்த கோவிலில் உள்ள கடவுளுக்கு பால் அபிசேகம் செய்ய அந்த கோவிலின் முன்பு பெரிய தொட்டி வைக்கப்பட்டது. அந்த தொட்டியில் ஊரில் உள்ள எல்லா வீடுகளிலும் இருந்து கண்டிப்பாக ஒரு குடம் பால் ஊற்ற வேண்டும் என்று ஊர்ப் பெரியவர்கள் கட்டளையிட்டனர்.
அத்தொட்டியினை வாய் பகுதி மட்டும் திறந்து இருக்கும்படி செய்து ஊர்க் கோவிலின் முன்பு வைத்தனர்.
அனைவரும் ஒற்றுமையாக கூடி எடுத்த முடிவு என்பதால் ஊர் மக்கள் அனைவரும் அடுத்த நாள் பய பக்தியோடு கடவுளை வேண்டி அத்தொட்டியில் தங்கள் பங்கிற்கான‌ பாலை ஊற்றி வந்தனர்.
அடுத்த நாள் காலையில் அத்தொட்டியில் இருந்த பாலை எடுத்து கடவுளுக்கு மகிழ்ச்சியாக‌ அபிசேகம் செய்தனர்.
இதற்கு இடையில் அவ்வூரில் இருந்த முரட்டு குசும்பன் ஒருவன், அந்த தொட்டியில் பாலுக்கு பதில் நீரை ஊற்றி விட்டேன். எதற்கு நான் செலவு செய்ய வேண்டும்? ஊரே பால் ஊற்றும் போது நான் ஒருவன் தண்ணீர் ஊற்றினால் தெரியவா போகிறது என்று தன் வீர தீர பெருமையினை அண்டை வீட்டாரிடம் சொன்னான்.
இது அப்படியே பரவலாக ஒவ்வொருவரின் வீட்டுக்கும் போனது.
அடுத்த வருடம் கோவில் திருவிழா வந்தது. ஊர் கோவிலின் முன்பு வழக்கம் போல் பால் தொட்டி வைக்கப்பட்டது.
மக்கள் அனைவரும் தங்கள் காணிக்கையினை அத்தொட்டியில் ஊற்றினர்.
அடுத்த நாள் தொட்டியினை திறந்து பார்த்தால் பாலுக்கு பதில் தொட்டி நிறைய தண்ணீர் இருந்தது. எல்லோருக்கும் அதிர்ச்சி. எப்படி தொட்டி முழுவதும் உள்ள பால் தன்ணீராக மாறும் என ஆச்சரியப்படுவதற்கு பதில் ஒவ்வொருவரும் நெளிய ஆரம்பித்தார்கள்.
ஏனெனில் கடந்த வருடம் முரட்டு குசும்பன் கொடுத்த கெட்ட அறிவுரையால் இவ்வருடம் எல்லா மக்களுக்கும் பாலுக்கு பதில் தண்ணீரை ஒவ்வொருவரும் தங்கள் பங்காக ஊற்றி ஏமாற்ற நினைத்து அசிங்கப்பட்டு நின்றனர்.
நண்பர்களே இக்கதை தடுப்பூசி போடாமல் என் குழந்தைக்கு ஒன்றும் ஆகவில்லை என்று கதை கட்டி விடுபவர்களுக்கு நன்கு பொருந்தும்.
இதற்கு "ஹெர்டு இமினியுட்டி" (herd immunity ) என்று பெயர். அதாவது ஊரே பால் ஊற்றும் போது ஒருவர் தண்ணீர் ஊற்றினால் கண்டறிய முடியாது. அதே போல் ஊரில் உள்ள 100 குழந்தைகளில் 1 குழந்தை தடுப்பூசி போடாவிட்டால் நோய் தொற்று ஏற்படும் ஆபத்தில் இருந்து பாதுகாப்பை 99 குழந்தைகளும் நன்கு பெற்று இருப்பதால் அந்த 1 குழந்தைக்கு நோய் வரும் வாய்ப்பினை தடுத்து நிறுத்தி விடும்.
ஆனால் அந்த 1 குழந்தை தடுப்பூசி போடாமல் நன்றாக இருக்கிறதே என எண்ணி 99 குழந்தைகளும் போடாவிட்டால் ஊர் முழுக்க பாலுக்கு பதில் தண்ணீரை தொட்டியில் ஊற்றியது போல் உயிர்க் கொல்லி தொற்று நோய் 100 குழந்தைகளையும் பாதித்து கொடிய விளைவுகளை ஏற்படுத்தும்.
ஆகவே தடுப்பூசி என்பது ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் தவறாமல் போடப் பட வேண்டும். விசமிகளின் பேச்சை புறந்தள்ளுங்கள்.
நம் தேசத்தின் குழந்தைகளே எதிர்கால தூண்கள். இதனை உங்கள் நண்பர்களுக்கு பகிர்ந்து நம் எதிர்கால சந்ததியினரை நோயின் கோரப் பிடியில் காப்பாற்ற உதவுங்கள்.
***விசமிகளின் வதந்திகளை ஒரு போதும் நம்பாதீர்கள்