Saturday, 10 December 2016


மொழிகளை உடைக்கும் இசை

இந்த வருட இலக்கியத்திற்கான (literature) நோபல் பரிசு அமெரிக்காவின் புகழ் பெற்ற பாடகர் பாப் திலன்  (Bob Dylan)அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டது. நோபல் விருது வரலாற்றில் இலக்கியத்திற்காக விருது பெறும் முதல் பாடல் ஆசிரியர் (songwriter) இவர்தான். அமெரிக்க பாரம்பரிய பாடல்கள் வழியாக புதிய கவிதை வடிவத்தை தந்தமைக்கு இந்த விருது இவருக்கு தரப்பட்டுள்ளது.

Bob Dylan (Nobel prize winner 2016 in Literature) (Photo credit: http://pitchfork.com)
இன்று ஸ்வீடன் நாட்டின் ஸ்டாக்ஹோம் நகரில் இவ்வருடத்திற்கான நோபல் பரிசு பெற்றவர்களுக்கு விருது வழங்கும் நிகழ்ச்சி நோபல் பரிசு குழுவின் மரபுப் படி நடைபெற்றது. 

தனக்கு வழங்கப்பட்ட விருதை நேரில் வந்து பெற இயலாத சூழலில் தனது விருது ஏற்புரையினை கடித்ததில் அனுப்பி இருந்தார் பாப் திலன்.

இந்த சூழலில், இன்றைய விருது வழங்கும் நிகழ்வில் பாப் திலனின் மிகப் புகழ் பெற்ற “A Hard Rain’s A-Gonna Fall” என்ற பாடலை ஸ்வீடன் நாட்டு இசைக் குழு கன்ஸ் எக்  (Hans Ek) தலைமையில் இசைத்தது. இப்பாடலை "பட்டி ஸ்மித்" (Patti Smith) என்ற பெண்மணி பாடினார்.

மிகப் பெரிய நோபல் பரிசாளர்கள் மிகுந்த சபையில் இப்பாடலை பாடுவதற்கு பட்டி ஸ்மித் முதலில் திணறினார். சபையினர் மகிழ்வோடு கைதட்டி அவரை உற்சாகப் படுத்தினர். இந்த சபையில் ஸ்வீடன் நாட்டு அரச குடும்பத்தினரும் அமர்ந்திருந்தனர். 

பாடலின் பல வரிகளினை, ஒருவித சங்கடத்தில் பிழையோடு பாடினாலும் பாப் திலனின் அந்த கவித்துவமான வரிகள் ஸ்மித்தின் இரக்கம் நிறைந்த குரலில் கேட்கவே அவ்வளவு ஏகாந்தமாக இருந்தது.

பாடல் பாடி முடித்ததும் மிகப் பெரும் கரகோசத்தின் மூலம் பாடகி பட்டி ஸ்மித்தை பாராட்டினார்கள்.

நேரம் கிடைக்கும் போது இந்நிகழ்ச்சியில்  பாப் திலனின் இதயத்தை கரைய வைக்கும் பாடலை ஸ்மித்தின் குரலில் கேட்டு ரசியுங்கள் (1.03 மணி நேரத்தில் இப்பாடல் ஆரம்பிக்கும்).குறிப்பு:

**பாப் திலன் தனக்கு வழங்கப்பட்ட நோபர் பரிசினை இரண்டு வாரம் கழித்துதான் ஏற்றுக் கொண்டார்.அது நோபல் பரிசுக் குழுவினரிடையே ஒரு வித சங்கடத்தை ஏற்படுத்தியது. ஆனால் பாப் திலன் எப்போதுமே தன் குணத்தை யாருக்கும் மாற்றிக் கொள்ளாதவர். ஆகையால் அவரது ரசிகர்களுக்கு இது பெரிய ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தவில்லை

**திலனின் பாடல்கள் நாட்டுப்புற வடிவத்தினால் ஆனவை, அவற்றில் வலிகள் நிறைந்த அடிமைத்தனங்களை எதிர்க்கும் புரட்சி வரிகளும், சொல்ல முடியாத துயரங்களும், அரசியலும் மிகுத்து காணப்படுபவை.

**1960 களில் அமெரிக்காவின் ஆளுமை மிக்க பாடகர்களில் பாப் திலனும் ஒருவர். இன்றளவும் அவருக்கென்று ரசிகர் கூட்டம் குறையாமல் உள்ளது

*பிரித்தானியாவின் வேல்சு தேசத்து புகழ் பெற்ற கவிஞர் திலன் தாமசின்  (Dylan Thomas) மீது பெரும் ஈர்ப்பு ஏற்பட்டதால் தனது பின்னொட்டு பெயருடன் "திலன்" (Dylan) எனச் சேர்ந்து கொண்டார். திலன் தாமசின் கவிதை வரிகளைப் போலவே பாப் திலனின் பாடல் வரிகள் தனித்துவம் மிக்கவை.


இப்பாடலின் வரிகள்

 A Hard Rain's A-Gonna Fall 

Oh, where have you been, my blue-eyed son
And where have you been, my darling young one
I've stumbled on the side of twelve misty mountains
I've walked and I've crawled on six crooked highways
I've stepped in the middle of seven sad forests
I've been out in front of a dozen dead oceans
I've been ten thousand miles in the mouth of a graveyard
And it's a hard, and it's a hard, it's a hard, and it's a hard
It's a hard rain's a-gonna fall

Oh, what did you see, my blue-eyed son
And what did you see, my darling young one
I saw a newborn baby with wild wolves all around it
I saw a highway of diamonds with nobody on it
I saw a black branch with blood that kept drippin'
I saw a room full of men with their hammers a-bleedin'
I saw a white ladder all covered with water
I saw ten thousand talkers whose tongues were all broken
I saw guns and sharp swords in the hands of young children
And it's a hard, and it's a hard, it's a hard, it's a hard
It's a hard rain's a-gonna fall

And what did you hear, my blue-eyed son?
And what did you hear, my darling young one?
I heard the sound of a thunder that roared out a warnin'
Heard the roar of a wave that could drown the whole world
Heard one hundred drummers whose hands were a-blazin'
Heard ten thousand whisperin' and nobody listenin'
Heard one person starve, I heard many people laughin'
Heard the song of a poet who died in the gutter
Heard the sound of a clown who cried in the alley
And it's a hard, and it's a hard, it's a hard, it's a hard
It's a hard rain's a-gonna fall

Oh, what did you meet, my blue-eyed son?
Who did you meet, my darling young one?
I met a young child beside a dead pony
I met a white man who walked a black dog
I met a young woman whose body was burning
I met a young girl, she gave me a rainbow
I met one man who was wounded in love
I met another man who was wounded with hatred
And it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard
It's a hard rain's a-gonna fall

And what'll you do now, my blue-eyed son?
And what'll you do now, my darling young one?
I'm a-goin' back out 'fore the rain starts a-fallin'
I'll walk to the depths of the deepest black forest
Where the people are many and their hands are all empty
Where the pellets of poison are flooding their waters
Where the home in the valley meets the damp dirty prison
And the executioner's face is always well hidden
Where hunger is ugly, where souls are forgotten
Where black is the color, where none is the number
And I'll tell it and think it and speak it and breathe it
And reflect it from the mountain so all souls can see it
Then I'll stand on the ocean until I start sinkin'
But I'll know my song well before I start singin'
And it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard
It's a hard rain's a-gonna fall

Written by Bob Dylan • Copyright © Bob Dylan Music Co.